Consular Registration

It is advisable and is provided for in the laws and relevant regulations of the Republic of Azerbaijan for the Azerbaijani citizens who are either resident in or visiting the United States or other certain countries to register their presence with the Consular Section of the Azerbaijani Embassy or Consulate in the relevant country.

The registration will allow the consular officers to keep in touch with the Azerbaijani nationals when they are overseas and provide consular assistance in the event of an emergency, to assist Azerbaijani citizen or permanent resident in case if their Azerbaijani identification documents were stolen or lost, to identify their citizenship relation with Azerbaijan in order to they will be able to return to Azerbaijan or for other immigration issues within the United States as may be necessary.

The registration will also allow us to keep in touch with you on a regular basis via emails, to inform you on any events to be organized for the Azerbaijani community, to keep you informed of the news from Azerbaijan.

If you are resident in or visiting any of the following western states of the US (which includes Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington and Wyoming), you should register your presence either by mailing or visiting in person.

Please note, the registration with the Consular Section of the Azerbaijani Embassy or Consulate General in the relevant country will in no way burden or obligate you to do any action or activity, nor compel the diplomatic mission or consulate of Azerbaijan to take any measures in respect to you, unless it is agreed with you to do so or required by the law. Moreover, in accordance with the Law on information and other regulations of the Republic of Azerbaijan your personal and family status information, as well as information on your whereabouts may not be released to inquirers without your expressed authorizations.

There is no fee for the Consular Registration.

Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlarının Konsulluq Qeydiyyatı

Tövsiyə olunur ki, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları və normativ hüquqi aktlarında nəzərdə tutulduğu kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və ya digər ölkələrdə daimi və ya müvəqqəti yaşayan və ya həmin ölkələrə səfər edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğunda konsulluq qeydiyyatına götürülsünlər.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının konsulluq qeydiyyatına götürülməsi, konsulluq əməkdaşlarının həmvətənlilərimizə aşağıda qeyd olunan yardımın göstərilməsinə imkan yaradır: 

  • Azərbaycan Respublikasından kənarda olan zaman həmvətənlilərimizlə əlaqə

saxlamaq, təxirəsalınmaz hallarda onlara konsulluq yardımı göstərmək; 

  • Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər itdiyi və

ya oğurlandığı halda, onların Azərbaycan Respublikasına geri qayıtmasını 

asanlaşdırmaq; 

  • ABŞ və ya xarici ölkə daxilində immiqrasiya məsələləri ilə bağlı digər hüquqi və

konsulluq yardımını göstərmək; 

  • Azərbaycan icması üçün təşkil olunan tədbirlər barədə məlumatlandırmaq,
  • Azərbaycanda baş verən hadisələr və xəbərlərlə tanış etmək.

Nəzərə alınmalıdır ki, konsulluq qeydiyyatı heç bir vəchlə Azərbaycan Respublikası vətəndaşına hər hansı bir hərəkəti etməyə nə məcbur edir, nədə ki, vətəndaşın buna razılığı ifadə olunduğu və ya qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının diplomatik və ya konsulluq nümayəndəliyi tərəfindən həmvətənlimizə münasibətdə hər hansı bir tədbirin görülməsini şərtləndirir. Azərbaycan Respublikasının “İnformasiya əldə etmək haqqında Qanun”u və digər normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşına münasibətdə şəxsi və ya ailə statusu barədə məlumat, habelə onun qaldığı və ya olduğu yer barəsində məlumat, həmin şəxsin razılığı olmadan digər müraciət edən şəxslərə və ya orqanlara təqdim edilə bilməz.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konsulluq qeydiyyatına alınması ödənişsiz yerinə yetirilir.

Search in archive